sobota, 18 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> charyzmat zakonu
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

CHARYZMAT ZAKONU NAWIEDZENIA NMP


ciąg dalszy ...

Z pomocą łaski Bożej, ze swego ukrycia w klauzurze oddziaływują na innych dzięki tajemnicy jedności Mistycznego Ciała Chrystusa.

Modlitwa wprowadza w żywy kontakt z Bogiem, od przebudzenia rano aż do zaśnięcia wieczorem. Siostry modlą się indywidualnie i wspólnie.

Codziennie odprawiają godzinę medytacji rano i pół godziny wieczorem. Św. Matka de Chantal, która z własnego doświadczenia znała wysokie stopnie modlitwy mistycznej w prosty sposób poucza o modlitwie: "Modlitwa i skupienie to czas otrzymywania światła i sił do doskonalszego życia, bowiem im dusza jest bliżej Boga tym lepiej poznaje Jego wolę. (...) Przynoście na modlitwę najgłębszy pokój serca, jak to tylko możliwe. Zamknijcie się we wnętrzu tego małego nieba, nie pozwalajcie się wciągać w rozproszenie przedmiotom zmysłowym. Bądźcie przekonane, że wtedy będziecie piły wodę z Bożej cysterny. Na modlitwie adorujcie Boga, adorujcie Jego obecność, Jego drogi, Jego dzieła; do tego nie są wam potrzebne wzniosłe myśli, doskonalej adorujecie Go milczeniem niż słowami. Trzeba wydać nasz umysł na działanie Ducha Świętego, który chce być światłem i przewodnikiem w modlitwie. Nawet, gdybyście nie czyniły nic więcej poza trwaniem w obecności Boga i wyniszczeniem przed Nim swego życia, jak spala się świeca przed Najświętszym Sakramentem, czy nie byłybyście błogosławione? Jeżeli jesteście na modlitwie, nie trzeba widzieć ani słuchać nikogo oprócz Boga. Dusza dobrze usposobiona jest zawsze przygotowana na modlitwę, ona zawsze się modli. Okażcie Bogu, że Go miłujecie, że chcecie go kochać tak samo za to trochę, jak i za obfitość, którą daje."

Pięć razy dziennie siostry zbierają się na oficjum tj. wspólne odmawianie lub śpiewanie brewiarza, by wielbić Pana w imieniu całego Kościoła, przedstawiać Bogu jego troski, potrzeby i radości. Modlitwa ta jest w Mistycznym ciele Chrystusa nieustannie bijącym sercem, które promieniuje miłością na każdą duszę.

Każdy dzień siostry zaczynają w światłach Eucharystii. Ze zjednoczenia z Panem Jezusem w Komunii św. czerpią i zasilają swoją miłość. Wszelkie dary łaski, światła, moce duchowe, radość

strona: [1] 2 [3][4][5] <<< >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010