sobota, 18 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> formacja
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

FORMACJA


Formacje podstawowa składa się z następujących etapów:

  • Postulat
  • Nowicjat
  • Śluby czasowe
  • Śluby wieczyste

Po ślubach wieczystych następuje czas formacji permanentnej

Św. Franciszek Salezy mówił: "jest rzeczą pewną, że Bóg dając komuś powołanie tym samym zobowiązuje się przez swoją Boską Opatrzność do dostarczenia mu wszystkich potrzebnych pomocy w osiągnięciu doskonałości w swoim stanie." Od powołanego zależy, w jakiej mierze wykorzysta ofiarowane łaski. Powołanie na drogę rad ewangelicznych dojrzewa poprzez okresy formacyjne.

Postulat

Od chwili, gdy jakaś osoba wyrazi pragnienie wstąpienia do klasztoru jest czas na zastanowienie się i głębsze, wzajemne poznanie. Okres postulatu trwa jeden rok i ma na celu zbadanie, czy powołanie postulantki odpowiada wymaganiom życia kontemplacyjnego, tak jak je określają konstytucje i prawo kościelne.

Nowicjat

Nowicjat, który trwa dwa lata jest okresem zaznajamiania się z życiem ewangelicznym osobistym i wspólnotowym według ducha i konstytucji Zakonu. Nowicjuszka zakorzeniona w Paschalnej Tajemnicy Chrystusa powinna stawać się duszą mocną, zmierzać z pokorą, ufnością i odwagą do głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Dlatego mistrzyni opiera jej formację na zawierzeniu łasce, na zaufaniu do miłości działającej w duszy oraz na uległości Duchowi Świętemu. Uczy nowicjuszki rozwijać w sobie cnoty ewangeliczne, zwłaszcza pokorę, łagodność i otwartą gotowość do wypełnienia woli Bożej.

strona: 1 [2][3]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010