piątek, 21 czerwca 2024
siostry wizytki w jaśle >> charyzmat zakonu
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

CHARYZMAT ZAKONU NAWIEDZENIA NMP


Celem sióstr Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest "dążenie do zjednoczenia z Bogiem, aby modlitwą i świadectwem życia wspomagać Kościół św. w boskim dziele zbawiania świata."

Duchowość Zakonu Nawiedzenia to życie według :

  • ducha, który szuka wyłącznie Boga i nieustannie zdąża do zjednoczenia z Nim
  • ducha głębokiej pokory względem Boga i wielkiej łagodności względem bliźniego
  • ducha, który nie podkreśla umartwień zewnętrznych, lecz skupia się na wyrzeczeniu i doskonałości wewnętrznej
  • ducha prostoty i radości w życiu wspólnym

Siostry starają się żyć duchowością Nawiedzenia przez codzienne praktykowanie:

  • modlitwy
  • miłości i całkowitego oddania się Bogu
  • cichości i pokory
  • wypełnianie woli Bożej
  • pracy
  • radości we wspólnocie

Modlitwa

Siostry Wizytki z racji swego powołania są wezwane do życia kontemplacyjnego; modlitwa jest ośrodkiem ich życia. Umieszczone przez świętego założyciela, Franciszka Salezego w Tajemnicy Nawiedzenia kształtują swoją duchowość kontemplacyjną na wzór Maryi, która zjednoczona z Bogiem uwielbia Go całym swoim życiem i z radością ukazuje światu miłość Zbawiciela.

Św. Franciszek Salezy, wybitny teolog i asceta, czerpiąc natchnienie z Ewangelii pragnął dać Bogu i Kościołowi córki modlitwy, dusze wewnętrzne, tak zjednoczone z Chrystusem całym swoim życiem, aby przez codzienną ofiarę niosły duchową pomoc cierpiącemu i uwikłanemu w grzech światu. Z osobistej świętości wypływa ukryte apostolstwo sióstr.

strona: 1 [2][3][4][5]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010