sobota, 18 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

HISTORIAPowstanie zakonu.

Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zwany potocznie siostrami wizytkami, od łacińskiego słowa visitatio - nawiedzenie, w roku 2010 będzie świętował Jubileusz 400-lecia swego istnienia. To wielka przestrzeń czasu wypełniona modlitwą i ofiarą następujących po sobie pokoleń. Ile wizytek przesunęło się przez te klasztory? Może udałoby się ustalić ich liczbę przy mozolnym pochyleniu się nad archiwami. Ale nie to jest najważniejsze. Zasadniczym sensem istnienia każdego zakonu jest jego cel i misja wypełniana w Kościele.

Siostry wizytki są duchowymi córkami św. Franciszka Salezego, Doktora Kościoła i biskupa genewskiego, żył on w latach 1567-1622.

Wskutek opanowania Genewy przez kalwinów, którzy wypędzili z niej biskupa rzymsko katolickiego, ordynariusze tej diecezji rezydowali w Annecy, niewielkim mia­steczku położonym nad jeziorem w uroczym zakątku udzielnego księstwa Sabaudii - dziś należącym do Francji.

Biskup Salezy jako troskliwy pasterz dostrzegł potrzebę objęcia opieką ubogich i chorych, wegetujących w nieludzkich warunkach. Pragnął w tym celu utworzyć żeńską kongregację zakonnic. Swój zamysł zrealizował w roku 1610.

strona: 1 [2]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010