poniedziałek, 22 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> arcybractwa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

ARCYBRACTWA


Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej

Historia i cel

Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej Siostry Wizytki propagują od 1933 r. a od 1986 r. przy jasielskim klasztorze znajduje się Centrala Arcybractwa podlegająca Centrum w Jerozolimie.

Arcybractwo założył w 1848 r. we Francji o. Jan Lyonard (1819-1887), jezuita, jako dzieło duchowej pomocy ludziom cierpiącym i umierającym. O aktualności i konieczności takiego dzieła modlitewnego świadczy forsowany obecnie przez środowiska liberalne sposób rozwiązywania problemów i trudności ludzi nieuleczalnie chorych i w podeszłym wieku za pomocą eutanazji. Cierpienie idzie przez świat i nikt od niego się nie wykupi. Przeżywane z wiarą i poddaniem się woli Bożej, w zjednoczeniu z zasługami cierpiącego Zbawiciela i Jego Bolesnej Matki ma wartość i moc wielkiej modlitwy. Ofiara ludzi cierpiących jest cennym skarbem Kościoła. Trzeba się modlić za osoby doświadczane różnymi trudnościami, aby wspomagane łaską Bożą nie zaprzepaszczały swoich cierpień, lecz jako dynamiczna siła twórcza budowały Królestwo Boże.

Godzina konania jest często decydująca o pośmiertnym losie człowieka. Zadaniem członków Arcybractwa jest pomoc umierającym poprzez ufną i usilną modlitwę, aby ta ostatnia na ziemi walka znanych nam i nieznanych osób zakończyła się zwycięstwem miłosiernego Zbawcy. Odrzucenie przez ludzi łaski pojednania z Bogiem w godzinę śmierci było przyczyną szczególnego cierpienie Konającego Serca Jezusa.

Obowiązki członków

Do obowiązków członków Arcybractwa należy codzienne odmawianie modlitwy "O Najłaskawszy Jezu" albo 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo oraz ofiarowanie za konających i cierpiących modlitw, pobożnych praktyk i spełnianych obowiązków jednego, dobrowolnie obranego dnia w miesiącu. Zaleca się, by w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. i przystąpić do Komunii św. Członkiem Arcybractwa może być każdy katolik prowadzący życie zgodne z nauką Kościoła św. Zapisywać się można osobiście w Klasztorze SS. Wizytek w Jaśle, ul. Klasztorna 12 lub za pośrednictwem zelatorów działających w parafiach.

Członkowie Arcybractwa mają udział w odpustach i innych duchowych przywilejach nadanych Arcybractwu Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej.

"Co da człowiek w zamian za swoją duszę?"(Mt 16, 26). W świetle słów Chrystusa dusza ludzka ma cenę najwyższą.

strona: 1 [2][3]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010