niedziela, 14 lipca 2024
siostry wizytki w jaśle >> arcybractwa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

ARCYBRACTWA


Adoracja Nocna w Rodzinie

Historia

Dzieło Adoracji Nocnej w Rodzinie założył w 1927 roku o. Mateo Crawley-Boerey (1875-1960) ze Zgromadzenia OO. Najświętszych Serc, w następstwie osobistych, głębokich duchowych przeżyć. O. Mateo po ośmiu latach gorliwej pracy kapłańskiej ciężko zachorował. Pielgrzymując po Francji w 1907 r. nawiedził Kościół SS. Wizytek w Paray le Monial - miejsce objawień Najświętszego Serca Jezusa św. Małgorzacie Marii, zakonnicy tego klasztoru. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Objawień doznał cudownego uzdrowienia. Wtedy też zrodziła się myśl o nowym apostolacie - Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w rodzinach, aby "do Serca Bożego na nowo sprowadzić cały świat, dom po domu" - pisał we wspomnieniach o. Mateo.

Na potężnym pniu Intronizacji wyrosło dzieło Adoracji Nocnej w Rodzinie. Papież Pius XI na prywatnej audiencji powiedział do o. Mateo: "Potrzeba pokuty jest bardzo wielka i nagląca; świat staje się pogański (...) Błogosławię całym sercem adorujących i apostołów."

Dzieło to propagują w Polsce Siostry Wizytki z Jasła od 1933 r. W 1937 r. zaczęły wydawać półrocznik "Echo Krucjaty Zbawienia" jako organ Adoracji Nocnej w Rodzinie i Arcybractwa Konającego Serca Jezusa. Ostatni numer ukazał się w maju 1939 r.

Cel

Głównym celem Adoracji Nocnej w Rodzinie jest wynagradzanie Boskiemu Sercu za grzechy i modlitwa o nawrócenie grzeszników.

Obowiązki członków

Członkowie Adoracji zobowiązują się do odprawiania w swoim mieszkaniu, raz w miesiącu, dobrowolnie wybranej jednej godziny modlitwy w nocy, w duchu wynagrodzenia, pokuty i miłości. Noc adoracyjna obejmuje godziny od 21 do 6. Do Adoracji Nocnej przystępują całe rodziny, których poszczególni członkowie obierają swoje godziny adoracji. Dzieciom w modlitwie pomagają rodzice.

strona: 1 [2]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010