piątek, 21 czerwca 2024
siostry wizytki w jaśle >> kult serca jezusa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
   

KULT SERCA JEZUSA


Objawienia Najświętszego Serca Jezusa

Z licznych objawie jakie miała św. Małgorzata Maria Alacoque najważniejsze dla kultu Serca Bożego w Kościele mają tzw. Wielkie Objawienia z lat 1673-75.

  • 27 grudnia 1673 r. w święto św. Jana Ewangelisty Małgorzata Maria długo spoczywała w ekstazie na piersi Pana Jezusa a On odkrył przed nią niezgłębione tajemnice miłości swego Serca. Usłyszała wówczas słowa: "Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej miłości. Trzeba, aby ta miłość została rozlana i ukazana za twoim pośrednictwem ludziom, by zostali ubogaceni cennymi skarbami, które ci odsłaniam."

  • W 1674 r. Pan Jezus mówił o potrzebie wynagradzania Jego Boskiemu Sercu zranionemu grzechami: "Ty przynajmniej spraw mi tę radość i wynagradzaj mi ile zdołasz za ludzką niewdzięczność". Jezus zażądał od Małgorzaty Marii, aby przyjmowała Komunię św. wynagradzającą w każdy I piątek miesiąca i trwała ma modlitwie od godz. 23 do 24 w każdy czwartek tzw. Godzina święta.

  • 16 czerwca 1675 r. w niedzielę po Oktawie Bożego Ciała Pan Jezus ukazując swe Najśw. Serce powiedział do Małgorzaty Marii: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do całkowitego wyczerpania i wyniszczenia, aby dać im dowód tej miłości. W zamian od większości ludzi odbieram niewdzięczność wyrażającą się w nieuszanowaniu, świętokradztwach, oziębłości i wzgardzie z jaką odnoszą się do Mnie w Najświętszym Sakramencie - Sakramencie Miłości. Lecz o wiele większą boleść sprawia mi to, że tak postępują ze Mną nawet osoby Mnie poświęcone. Dlatego żądam od ciebie, aby I piątek po Oktawie Bożego Ciała był poświęcony szczególnej czci Mego Serca; aby w tym dniu przyjmowali Komunię św.; aby aktem przebłagalnym wynagradzali za zniewagi, jakich doznaję. Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, by wylać obfite łaski Boskiej miłości na tych, którzy będą czcili Moje Serce i krzewili Jego kult".

strona: 1    
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010