sobota, 18 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> kult serca jezusa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

KULT SERCA JEZUSA


Modlitwy (według św. Małgorzaty Marii), ciąg dalszy ...

Twojego prawa. Za te wszystkie opłakania godne występki, chcemy Ci wynagrodzić i każdy z nich pragniemy naprawić. Obyśmy krwią własną mogli zmyć te wszystkie zbrodnie! Tymczasem, by naprawić zniewagę czci Bożej, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Ojcu na Krzyżu ofiarowałeś i które co dzień na ołtarzach ponawiasz, w połączeniu z zadośćuczynieniem Bogurodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, przyrzekając z głębi serca wynagrodzić Ci - o ile za łaską Twoją stać nas będzie - za przeszłe własne grzechy i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: przez wiarę stateczną, czyste życie, dokładne zachowanie ewangelicz­nego prawa, zwłaszcza prawa miłości, postanawiamy również, według sił swoich nie dopuścić do nowych zniewag i jak najwięcej dusz pociągnąć do wstępowania w Twoje ślady.

Przyjmij błagamy, o Najłaskawszy Jezu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia i racz nas aż do śmierci zachować w wierności obowiązkom Twej świętej służby przez dar wytrwania, przez który byśmy wszyscy w końcu doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz. Bóg na wieki wieków. Amen
Akt osobistego poświęcenia się najczystszemu Sercu Jezusowemu

Ja N. oddaję i poświęcam Najśw. Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moja osobę i moje życie, moje uczynki, troski i cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, lecz aby

strona: [1] 2 [3] <<< >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010