sobota, 18 maja 2024
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOAktualność duchowości salezjańskiej św. Franciszka Salezego.

Podajemy niektóre aspekty nauki św. Franciszka Salezego, które i dzisiaj zachowują całą swą siłę i trafność. Wynika z nich, że postępowanie chrześcijanina powinno odznaczać się pokorą i wdzięcznością wobec Boga oraz dobrocią, która pomaga nam budować relacje z bliźnimi w sprawiedliwości, wzajemnym zrozumieniu, solidarności, we wrażliwości miłosierdzia.

Nasze życie naznaczone tymi wartościami staje się czytelnym znakiem nadziei i przypomnieniem bezgranicznej miłości Boga w dzisiejszym, twardym i konfliktowym świecie.

  1. Świętość dla wszystkich
  2. Bóg serca ludzkiego
  3. Wolność w miłości

1. Świętość dla wszystkich

Św. Franciszek Salezy podjął polemikę z koncepcją świętości rozpowszechnioną w tamtym czasie. Uważano, że świętość jest zarezerwowana dla niektórych osób jak mnisi, zakonnicy lub kler. "To pomyłka, a nawet herezja - mówił biskup Salezy - chcieć usunąć życie pobożne z koszar wojskowych, z warsztatów rzemieślniczych, z życia małżonków (...) Gdziekolwiek bylibyśmy, możemy i powinniśmy dążyć do życia doskonałego".

Człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże (Rdz l, 26). Chrześcijanin przez chrzest staje się nowym stworzeniem, przybranym dzieckiem Boga, członkiem Chrystusa i świątynią Ducha Świętego. Nauczanie św. Franciszka Salezego burzyło ówczesne przekonania, czyniło życie chrześcijańskie dostępne dla wszystkich. Dzisiaj jeszcze mamy tendencję myśleć, że

strona: 1 [2][3][4]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010