piątek, 21 czerwca 2024
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<<  

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOŻyciorys św. Franciszka Salezego, ciąg dalszy ...

W tej atmosferze religijnej św. Franciszek Salezy zwraca uwagę na świeckich. Zapewne przyczyniły się do tego ówczesne prądy, zwłaszcza humanizm. To, czego dokonał Bp Salezy, było wielkim novum w życiu religijnym tamtych czasów.

Jakby na światło dzienne wyprowadził poboż­ność z klasztorów i kościołów, przedstawiając ideał doskonałości jako dostępny dla wszystkich i podkreślając wyraźnie wielkość powołania do życia w świecie.

Charakterystyczne dla Franciszka Salezego jest także wskazanie na indywidualny charakter powołania, a co za tym idzie, indywidualną drogę do doskonałości. To ponowne odkrycie ideału świętości, dostępnego dla wszystkich, należy poczytać jako jego wielką zasługę dla Kościoła.

strona: [1][2] 3 <<<  
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010