piątek, 21 czerwca 2024
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOŻyciorys św. Franciszka Salezego, ciąg dalszy ...

Święcenia kapłańskie przyjął Franciszek 18 grudnia 1593 roku. Od 1594 roku rozpoczyna się jego słynna misja w Chablais, centrum reformacji - słynna z racji licznych trudności, przygód, a zwłaszcza sukcesów w nawracaniu kalwinów na katolicyzm. W 1599 roku zostaje koadiutorem Genewy, a w 1602 roku jej biskupem. Jako biskup dał się poznać z najlepszej strony; zatroskany o wszystkich w swej diecezji, także o odstępców. Szczególną zaś troską objął kapłanów, dbał, aby byli na jak najwyższym poziomie duchowym i intelektualnym.

W 1610 roku wraz z Joanną Franciszką de Chantal założył Kontemplacyjny Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zmarł w 1622 roku w Lyonie. Zostawił po sobie ogromną spuściznę literacką. Poszczególne traktaty duchowe były i są nadal wydawane i tłumaczone na wiele języków. Bp Salezy zapisał się, o czym świadczą jego listy, jako niestrudzony przewodnik duchowy, zwłaszcza ludzi świeckich. Na podstawie swoich listów publikuje dzieła z dziedziny duchowości, które zyskują olbrzymi rozgłos. W 1608 r. powstaje Filotea. Wstęp do życia pobożnego, dzieło napisane z myślą o ludziach świeckich, którzy pragną dążyć do świętości. W 1616 r. Franciszek publikuje Traktat o Bożej miłości, mający za zadanie wspierać tych, którzy już trwają w woli dążenia do doskonałości, czyli zakonników i duchownych, oraz im pomagać.

Wielu historyków podkreśla rolę, jaką św. Franciszek Salezy odegrał w zwróceniu uwagi na świeckich. Biorąc pod uwagę epokę, w której żył, należy stwierdzić, iż doskonałości i świętości nie szukano wówczas w świecie, a słowo "powołanie" kojarzono z kapłaństwem bądź kratą klauzury. Pobożność tej epoki mocno bazowała na dziełku Tomasza a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa". Pisma Jana od Krzyża i Teresy z Avila też były kojarzone raczej ze stanem duchownym i zakonnym.

strona: [1] 2 [3] <<< >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010