czwartek, 29 lutego 2024
siostry wizytki w jaśle >> aktualności
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

AKTUALNOŚCI


ciąg dalszy ...

24 stycznia 2023 roku świętowałyśmy uroczystość św. Franciszka Salezego, biskupa, doktora Kościoła, założyciela Zakonu Nawiedzenia NMP. Pod nieobecność naszego księdza kapelana Mszę św. rano odprawił i kazanie wygłosił o. Paweł Skroka, gwardian ze wspólnoty ojców franciszkanów w Jaśle. Wieczorną Eucharystię celebrował i homilię wygłosił ks. Janusz Korzępa, proboszcz parafii w Lubatówce. Był pierwszym wikarym w naszej parafii i jednocześnie pierwszym wikarym śp. ks. proboszcza Jana Gibały, a dla ks. Janusza była to pierwsza parafia, w której rozpoczynał życie kapłańskie jako neoprezbiter. Dzień ten był dla sióstr również dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu podczas której dziękowały Bogu za charyzmat i duchowość, które św. Franciszek Salezy przekazał siostrom wizytko, swym duchowym córkom.

2 lutego już po raz 26. celebrowaliśmy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1997 roku. Rzeczywiście, to święto Ofiarowania Pańskiego przekłada się nie tylko na wydarzenie w świątyni opisane w Ewangelii św. Łukasza, ale i na codzienne ofiarowanie się Boga każdemu z nas. Szczególną jednak sposobnością udzielenia odpowiedzi na tak wielki dar jest Życie Konsekrowane, w którym każda z osób świadomie i dobrowolnie składa siebie bez reszty Bogu w ofierze. Tak rozpoczyna się przygoda budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem w ramach wspólnoty zakonnej. W sposób szczególny to doświadczenie przeżywamy we Wspólnocie Sióstr Wizytek, dla której klasztor jest domem. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za życzliwość, ofiarność i modlitwę w naszej intencji.


strona: [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] <<< >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010