poniedziałek, 22 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

HISTORIAII wojna światowa i czas powojenny.

Okres pokoju został przerwany wybuchem II wojny światowej. Okupanci zaraz po wkroczeniu zajęli część klasztoru dla swojego wojska. Kilka razy groziło siostrom wysiedlenie. Stało się to w styczniu l944 r. gdy wojsko niemieckie zarekwirowało cały klasztor na szpital. Zgromadzenie przeniosło się na kapelanówkę. 15 września na rozkaz władz okupacyjnych siostry wizytki wraz z mieszkańcami opuściły Jasło, które z góry przeznaczone było przez Niemców na zniszczenie. Schronienie otrzymały u zacnych gospodarzy w Sławącinie, a następnie w Przysiekach i Siedliskach, oddalonych od Jasła o kilkanaście kilometrów. Tam też słyszały odgłosy detonacji wysadzanego klasztoru 22 grudnia i kościoła 23 grudnia 1944r. Po trzech miesiącach tułaczki siostry zamieszkały w udostępnionej im przez Siostry Bernardynki części klasztoru w Zakliczynie.

Gdy w styczniu 1945 r. przeszła zawierucha wojenna, natychmiast kilka sióstr wyruszyło do Jasła, gdzie zamieszkały w ocalonej stodole, rozpoczynając twardą próbę nowego życia wśród ruin o głodzie i chłodzie. Przerażająca była perspektywa odbudowy wielkiego rumowiska bez posiadania jakichkolwiek funduszy. Nie bez wahania Siostry podjęły tę trudną decyzję, która rzutowała w daleką, stabilną przyszłość zgromadzenia. Najpierw odbudowywano kapelanię - sierpień 1947r. Mieszkały w niej siostry przez 10 lat. Potem przyszedł czas na dźwignięcie z ruin kościoła - kwiecień 1949 r.

Nowa świątynia została poświęcona Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Na końcu odbudowany został klasztor. W roku 1958 siostry przeprowadziły się do części odbudowanego klasztoru.

strona: 1 [2]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010