poniedziałek, 22 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

HISTORIAI wojna światowa.

W latach 1914-1918 siostry dzieliły z ludnością zmienne losy wojny, przesuwające się fronty, budzące trwogę walki o Jasło, które kilkakrotnie przechodziło pod władze Austriaków to znów Rosjan. Klasztor otoczony był okopami, armatami i wojskiem. Wielokrotnie groziło zajęcie go przez walczące strony na szpital. Walki toczone w pobliżu klasztoru spowodowały wypadniecie większości szyb z okien, a także poważne uszkodzenia muru klauzurowego i cmentarza. Przez cały czas wojny siostry nie opuściły klasztoru i starały się zachować regulamin dnia. Głód, zimno w nieogrzewanym klasztorze przy 20° mrozu i epidemia powodowały dużą śmiertelność sióstr. W okresie tym zmarło 12 sióstr, wśród nich ostatnie trzy siostry z klasztoru wileńskiego. Odchodziły do Pana w wierności swemu powołaniu po cichym, cierpliwym przyjęciu krzyża choroby lub starości. Cierpienie nie odbierało im pogody ducha. Umiłowały wolę Bożą ponad wszystko.

W okresie wojennym od 1915-1919r. ojcem duchownym naszego klasztoru był ks. Jan Balicki, którego Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował na krakowskich Błoniach w sierpniu ub.r. W 1916 roku ks. Balicki dokonał wizytacji klasztoru. W pamięci sióstr zapisał się jako kapłan świątobliwy, pełen powagi, spokoju i godności.

Po odzyskaniu wolności w 1918 r. oczy Sióstr zwróciły się w stronę Wilna, gdzie znajdował się ich opuszczony klasztor. Został on przywrócony Wizytkom jako prawnym właścicielkom w roku 1919. W tym też roku pierwsza grupa sióstr z Jasła wyjechała do Wilna. Dzień 30 lipca 1921r. przyjmuje się jako datę refundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Wilnie przez zgromadzenie jasielskie. W wielkim trudzie na nowo odbudowywały i organizowały tam życie zakonne.

W 20-leciu międzywojennym życie zgromadzenia jasielskiego toczyło się rotacyjnym regulaminem dnia i okresów liturgicznych wypełnionych świętowaniem uroczystości kościelnych i zakonnych oraz pracą. Nie było w nim nudnej monotonii, bowiem nie ma jej w intensywnej służbie Bogu i bliźnim. Aż do drugiej wojny światowej zgromadzenie jasielskie miało specyficzny

strona: 1 [2]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010