poniedziałek, 22 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

HISTORIAOsiedlenie się Sióstr w Jaśle.

Po opuszczeniu Wersalu w październiku 1901 roku, Siostry Wizytki zatrzymały się w Cieklinie. Przez dwa lata mieszkały w dworku należącym wówczas do SS. Norbertanek z Krakowa. Urządziły w nim kaplicę z Najświętszym Sakramentem. Siostry włączyły się w życie parafii służąc miejscowej ludności. Katechizowały dzieci, uczyły dziewczęta szycia, kroju, haftu, trykotarstwa. Zainteresowanym dawały lekcje rysunków, języka francuskiego i gry na fortepianie. Dzieliły się z chorymi lekami, robiły przycho­dzącym opatrunki, obdarowywały ubogich otrzymaną odzieżą. Mieszkańcy Cieklina byli Siostrom za tę pomoc bardzo wdzięczni. Dworek, który zamieszkiwały nasze Siostry stoi do dziś, pięknie odremontowany, a pamięć o jego mieszkankach w latach 1901 - 1903 przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zaowocowało to kilkoma powołaniami do naszego Klasztoru. Obecny ks. proboszcz w Cieklinie ks. Franciszek Motyka. Pragnąc przypomnieć ten dwuletni pobyt Sióstr Wizytek w parafii Cieklin i włączyć się w ten sposób w obchody jubileuszowe Klasztoru na Górce przygotował uroczystość parafialną, która odbyła się 23 marca 2003 roku. Uroczystą Sumę, poprzedził przygotowany przez młodzież montaż słowno - muzyczny nt. historii zgromadzenia jasielskiego.

14 czerwca 1902 r. ks. Kanclerz Wiejowski z Przemyśla położył kamień węgielny pod budowę klasztoru w Jaśle. Projekt według St. Majerskiego przedstawiał duży obrys klasztoru z zamkniętym, kwadratowym wirydarzem, dwa skrzydła pensjonatu, kościół i około kilometrowy obwód muru klauzurowego. Budowa powoli postępowała. 17 maja 1903r. Ks. Bp. Pelczar poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła. Gdy jedno skrzydło klasztoru zostało na tyle wykończone, że siostry mogły w nim zamieszkać rozpoczęła się przeprowadzka z Cieklina do Jasła. 17 października 1903r. Siostry Wizytki zamieszkały na Górce.

Nadal trwała budowa. Rok później, 13 października 1904r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła, którego wnętrze było jeszcze w surowym stanie. Na drugi dzień Ks. Bp. Józef Sebastian Pelczar ustanowił kanonicznie klauzurę papieską.

strona: 1 [2][3]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010