poniedziałek, 22 kwietnia 2024
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
  >>>

HISTORIAPrzybycie do Polski.

Do Polski sprowadziła ss. wizytki królowa Maria Ludwika w 1654 r. W roku 1694 Anna Dezelstowa ufundowała klasztor Sióstr Wizytek w Wilnie na wzgórzu Subocz. To właśnie Wizytki wileńskie na początku XX w. osiądą w Jaśle. Podobnie jak w innych domach wizytkowskich, także i w Wilnie otworzyły pensjonat. Wzrastała liczba powołań. Zgromadzenie pięknie się rozwijało żyjąc duchem św. Założycieli, pod przemożną opieką Pani z Ostrej Bramy. Dotkliwy cios padł na Siostry z chwilą ogłoszenia przez cara Mikołaja I ukazu prześladowczego w 1841r. na mocy którego konfiskacie uległy kapitały i nieruchomości kościelne. Represje nasiliły się po wybuchu powstania styczniowego w1863 r. Szczególną uciążliwością życia zakonnego były ciągłe rewizje. Nadszedł w końcu ten nieunikniony dzień, tyle razy zapowiadany przez generała Murawiewa, w którym odczytano Siostrom Wizytkom w Wilnie decyzję o ich wygnaniu. Było to 28 lutego 1865 roku. Nie wolno im było nic sprzedać. Zabrać ze sobą mogły jedynie rzeczy osobistego użytku. W nocy z 4 na 5 marca spowiednik zgromadzenia ks. Lubowicki odprawił dla Sióstr mszę św. Po niej udzielił im błogosławieństwa dla podróżnych i zaintonował "Pod Twoją obronę". Siostra kronikarka zapisała: "Chwila to była okropnego cierpienia!...Zgaszono lampkę palącą się w tym miejscu przed Najśw. Sakramentem bez przerwy lat 168...Już odtąd nie współczuciem, ale...gorzkim doświadczeniem, każda z nas zrozumiała szarpiąca serce tęsknotę wygnania... Każda ucałowała próg klauzury wprzód nim go przestąpiła protestując w milczeniu...że przemoc do tego ją zmusza". Z rozdartym sercem, lecz ufne w Opatrzność Bożą wyruszyły do Francji. Opuszczały ukochany klasztor, ukochane Wilno, ukochaną Ojczyznę. Siostry Wizytki, już z Jasła, powrócą jeszcze do Wilna w latach

strona: 1 [2]   >>>
 
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010