niedziela, 18 sierpnia 2019
siostry wizytki w jaśle >> arcybractwa
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

ARCYBRACTWA


Arcybractwo Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, ciąg dalszy ...

STATUTY ARCYBRACTWA KONAJĄCEGO SERCA JEZUSA I MATKI BOŻEJ BOLESNEJ DLA CENTRUM POLSKIEGO

Art. 1

Arcybractwo Jerozolimskie Konającego Serca Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, (dalej Arcybractwo), łączy w sobie kult Najświętszych Serc Jezusa i Matki Bożej z duchową pomocą ludziom cierpiącym i umierającym.

Art. 2

Celem Arcybractwa jest: 1. Otaczanie szczególnym kultem Najświętsze Serce Jezusa, udręczone cierpieniami w czasie ziemskiego życia, a szczególnie podczas duchowego konania w Ogrodzie Oliwnym oraz Serce Maryi Dziewicy, przebite mieczem boleści podczas Męki Jej Boskiego Syna. 2. Wypraszanie łaski dobrej śmierci dla tych, którzy każdego dnia umierają, a wszystkim cierpiącym chrześcijańską pociechę.

Art. 3

Głównym świętem Arcybractwa jest uroczystość Najświętszego Serca Jezusa.
Świętami drugorzędnymi są:
a) św. Józefa - patrona dobrej śmierci (19 III)
b) Wniebowzięcie NMP (15 VIII)
b) Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (15 IX)

Art. 4

Członkiem Arcybractwa może być każdy katolik, który prowadzi życie zgodnie z nauką Kościoła Świętego.

Aby stać się członkiem Arcybractwa należy:
1. być przyjętym przez Dyrektora, bezpośrednio albo za pośrednictwem upoważnionego zelatora lub zelatorkę;
2. złożyć przyrzeczenie w obecności członków Arcybractwa lub prywatnie (zał.1)
3. być zapisanym (imię i nazwisko, rok urodzenia, parafia lub lokalna grupa Arcybractwa) w Księdze Arcybractwa w Centrum u Sióstr Wizytek w Jaśle;
4. codziennie odmawiać modlitwę "O Najłaskawszy Jezu..." (zał.2) albo 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś Maryjo.

Każdy członek - o ile to możliwe - otrzymuje dyplomik przynależności do Arcybractwa.

Art. 5

Nic nie obowiązuje pod grzechem. Przez zaniedbanie swych obowiązków członek pozbawia sam siebie cennych łask, a umierających pomocy duchowej, której mógłby im udzielić.

Wszyscy wstępujący do Arcybractwa powinni mieć zdecydowane postanowienie wypełnienia praktyk, do których się zobowiązali. Jeśli ktoś zaniedbał obowiązki, nawet przez dłuższy czas, może i powinien do nich powrócić.

Art. 6

Oprócz odmawianej codziennie modlitwy (art.4 pkt.4), gorliwi członkowie poświęcają w każdym miesiącu dowolnie wybrany dzień za konających i cierpiących. W tym dniu ofiarują za nich wszystkie swoje modlitwy, praktyki pobożne i spełniane obowiązki. Zaleca się odprawienie rozmyślania o duchowym konaniu Jezusa w Ogrójcu i Siedmiu boleściach NMP lub udział we Mszy świętej.

Art. 7

W miarę możliwości, członkowie Arcybractwa starają się przygotować do pojednania z Bogiem osoby chore, zwłaszcza ze swoich rodzin. Postarają się o wcześniejsze sprowadzenie kapłana dla udzielenia sakramentu namaszczenia chorych. A gdy chory zbliża się do kresu życia będą czuwać i modlić się wypraszając Boże miłosierdzie dla umierającego.

Art. 8

Kapłani należący do Arcybractwa odprawią przynajmniej raz w roku Mszę św. za cierpiących i konających oraz przynajmniej raz w miesiącu dołączą w/w intencję do Liturgii Godzin.

Art. 9

Wskazane jest, aby członkowie gromadzili się raz w miesiącu w kościele na wspólną modlitwę, pod przewodnictwem kapłana lub zelatora.

Art. 10

Nie pobiera się opłat za wpisowe oraz składek członkowskich. Wskazane jest jednak utworzenie z dobrowolnych ofiar funduszu na intencje mszalne za konających i cierpiących oraz na rozwój i działalność Arcybractwa.

Art. 11

Władze Arcybractwa:
1. Arcybractwo podlega władzy Patriarchy Kościoła Łacińskiego w Jerozolimie. Patriarcha Jerozolimy jest Generalnym Dyrektorem Arcybractwa.
2. Drugorzędne Centrum Arcybractwa Jerozolimskiego w Polsce mieści się przy klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle. Dyrektorem Centrum jest zawsze kapłan mianowany przez Ordynariusza diecezji. Do pomocy może mieć drugiego kapłana, jako zastępcę. W klasztorze Matka przełożona mianuje jedną z sióstr, która jest Sekretarką Arcybractwa.

Art. 12

Ksiądz Dyrektor koordynuje działalność Centrum i wszystkich grup w poszczególnych parafiach. Przyjmuje nowych członków, mianuje zelatorów oraz udziela im upoważnienia do zapisywania nowych osób do Arcybractwa.

Art. 13

Zadaniem zelatorek lub zelatorów jest:
1. czuwanie nad rozwojem Arcybractwa przez pozyskiwanie nowych członków
2. przesyłanie do Centrum danych nowych członków
3. utrzymywanie kontaktu z Centrum przy klasztorze ss. wizytek w Jaśle

Art. 14

W każdy ostatni piątek miesiąca w klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle odprawiana jest Msza święta za ludzi cierpiących i tych, którzy wkrótce przejdą do wieczności oraz za żywych i zmarłych członków Arcybractwa.

Art. 15

Na podstawie dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 16 lipca 1987 r. członkom Arcybractwa udziela się odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami - spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca św. - jeżeli złożą lub odnowią przynajmniej prywatnie, przyrzeczenie wiernego przestrzegania statutów Arcybractwa:
1. w dniu zapisania się do Arcybractwa
2. w liturgiczną uroczystość Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, Wniebowzięcia i Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

strona: [1] 2 [3] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010