czwartek, 16 lipca 2020
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<<  

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOAktualność duchowości salezjańskiej św. Franciszka Salezego, ciąg dalszy ...

serca i napełniają je wiarą, nadzieją i miłością. Doświadczamy codziennie różnorodności dóbr i złożoności ludzkiej istoty. To jest ryzyko i szansa. Ryzyko rozproszenia, a szansa wolnych i dojrzałych wyborów. Ta wolność, nawet ograniczona i zraniona, jest dana każdemu człowiekowi. Bóg ją nieskończenie szanuje i wspomaga swoją łaską. Taka wizja człowieka jest prawdziwa, otwarta, optymistyczna.

strona: [1][2][3] 4 <<<  
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010