czwartek, 16 lipca 2020
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOAktualność duchowości salezjańskiej św. Franciszka Salezego, ciąg dalszy ...

Inna ważna cecha Boga, według św. Franciszka Salezego, to miłość. "Bóg jest miłością" - mówi św. Jan. "Bóg jest zakochany w sercu człowieka" - mówi św. Franciszek. A miłość nie jest przelotnym uczuciem. Św. Franciszek Salezy określa, że wszelka prawdziwa miłość ma dwa akty fundamentalne: życzliwość, czyli pragnienie dobra dla tego, którego się kocha; i upodobania, czyli

chęć podobania się temu, którego się kocha. Bóg, który jest miłością, ukazuje nam nieustannie wszelkie rodzaje życzliwości: wszystko to, co Bóg uczynił i czyni dla każdego człowieka, stworzenie, dar Jezusa i Ducha Świętego, nieustanna pomoc Jego łaski. Jeśli się to odkryje, ogarnie nas dziecięce zdumienie i ufność. Bardziej zdumiewające jest jeszcze to, że Bóg ma upodobanie w nas: cieszy się z naszego towarzystwa. Czy naprawdę często myślimy o tym, że Bóg ma przyjemność nas spotykać, na przykład na modlitwie? To zmienia z czasem relacje człowieka z Bogiem, bo Bóg upodobania i życzliwości nas przyciąga.

3. Wolność w miłości

Każdy ma w sobie zdolność do poszukiwania dobra, które go ożywia i napełnia. Są oczywiście różne kategorie dóbr, które nas motywują: dobra materialne, czyli względne oraz dobra intelektualne i dobra duchowe. Dla św. Franciszka Salezego dobrem najwyższym, które nas napełnia i dynamizuje, jest Bóg z przymiotami, które zostały przedstawione wyżej. Różnorodność dóbr odpowiada różnorodności naszej istoty. Dobra materialne i uczuciowe pobudzają nasze zmysły, naszą uczuciową stronę, a to powoduje nasze reakcje i nasze namiętności. Dobra kulturalne pobudzają naszą wyobraźnię, naszą inteligencję i naszą wolę, i to pozwala na refleksje, wybór, przywiązania świadome i chciane. Dobra duchowe pobudzają wnętrze naszego

strona: [1][2] 3 [4] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010