czwartek, 16 lipca 2020
siostry wizytki w jaśle >> salezjańska duchowość
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

SALEZJAŃSKA DUCHOWOŚĆ DLA KAŻDEGOAktualność duchowości salezjańskiej św. Franciszka Salezego, ciąg dalszy ...

świętość jako życie w bliskiej łączności z Bogiem jest zarezerwowana dla niektórych kategorii osób, a wielu nie ma do niej dostępu ze względu na swój stan. Doktryna św. Franciszka Salezego i przypomnienie tej podstawowej myśli ewangelicznej było podjęte przez Sobór Watykański II, że każdy jest wezwany do świętości i ma swoją drogę do Boga w różnorodności stanów życia. Jest obdarowany, żeby o humanizmie, potrzebie Boga, "żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni". Takie przypomnienie jest bardzo aktualne: czy wierzymy naprawdę w te prawdy istotne dla każdego z nas i dla naszych bliźnich?

2. Bóg serca ludzkiego

Sposób, w jaki postrzegamy Boga, cechy jakie mu przypisujemy mają znaczący wpływ na nasze życie osobiste, kontakty międzyludzkie i społeczne. Św. Franciszek Salezy, opierając się na przesłaniu biblijnym ukazuje niektóre przymioty Boga, które pomagają nam odkryć prawdziwe oblicze Boga, Boga miłosiernego, który daje życie.

Św. Franciszek Salezy najczęściej nazywa Boga dobrym. Dobroć Boga jest przywoływana na prawie wszystkich stronach jego pism. Bóg jest dobry, ponieważ daje wszystko darmo i ciągle: "Boska dobroć ma więcej przyjemności w dawaniu swoich łask, niż my w ich odbieraniu". Według niego Chrystus wcieliłby się, nawet wtedy, gdyby nie było grzechu, ponieważ wcielenie jest dla Boga sposobem wyrażania dobra i łączenia się z nami, aby nas zjednoczyć z sobą. Ten "obraz Boga", podkreślany przez św. Franciszka Salezego, jest ważny dzisiaj, gdy mamy wrażenie, że Bóg jest nieobecny, daleki, obojętny lub nawet nie istnieje.

strona: [1] 2 [3][4] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010