wtorek, 22 sierpnia 2017
siostry wizytki w jaśle >> aktualności
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

AKTUALNOŚCI


ciąg dalszy ...

ODPUST NA "GÓRCE JASIELSKIEJ"

Co roku, 24 stycznia w uroczystość św. Franciszka Salezego jaślanie licznie gromadzą się w kościele sióstr wizytek, by dziękować Bogu za dar świętości wielkiego Biskupa Genewskiego, którego ujmująca osobowość i urok świętości nie przestają zachwycać kolejnych pokoleń. Jego wskazówki dotyczące postępowania na drogach do zjednoczenia z Bogiem nie utraciły swej aktualności. Poprzez stulecia postać jego przyciąga wielką łagodnością i dobrocią, otwarta na każdego człowieka. Z taką samą delikatnością i szacunkiem odnosił się do swojej służby jak i do panów z arystokracji. Współcześni mówili o nim "jeżeli Biskup Genewski jest tak dobry, to jak dobry musi być Bóg."

W tym roku sumie odpustowej ku czci św. Franciszka Salezego o godz. 10:15 przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Górny. Koncelebrowali z nim: ks. mgr Jan Gibała, proboszcz parafii, na terenie której znajduje się klasztor oraz ks. dr Wiesław Matyskiewicz, sekretarz Księdza Biskupa i wykładowca UR i WSD. W homilii Ksiądz Biskup przy pomniał krótko życiorys św. Franciszka Salezego, zwracając uwagę na charakterystyczne cechy świętości Założyciela Zakonu Nawiedzenia NMP: dobroć i łagodność. Z natury wybuchowy choleryk, przez wytrwałą pracę nad sobą i pragnienie upodobnienia się do Jezusa, Biskup Genewski tak opanował swój charakter i wyćwiczył się w cnotach, że stał się wzorem łagodności. Jego Ekscelencja nawiązał także do przeżywanego w naszej Ojczyźnie Jubileuszu 1050 Chrztu Polski i Roku Świętego Miłosierdzia w Kościele.

Ks. Bogdan Kloc, kapelan klasztoru podziękował przybyłym księżom, chórowi Martius z parafii Szebnie za piękny śpiew kolęd i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę. Po Mszy św. była możliwość ucałowania relikwii Świętego. Uroczystość ta zachęca nas, abyśmy byli ludźmi dobroci i miłosierdzia. Módlmy się z wiarą i ufnością do św. Franciszka Salezego, który, jak za życia nie odmówił pomocy proszącym, tak teraz nadal skutecznie pomaga z nieba.

strona: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 22 [23][24] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010