sobota, 23 lutego 2019
siostry wizytki w jaśle >> aktualności
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

AKTUALNOŚCI


ciąg dalszy ...

27 maja 2017 r. w naszym koście na "Górce" odbyła się Uroczystość 50. Rocznicy Ślubów Zakonnych s. M. Adalbert Wojtas, przełożonej naszej jasielskiej wspólnoty. Mszy św. o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Kazimierz Górny, a koncelebrowało z nim 13 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Na wstępnie ks. dziekan Z. Irzyk odczytał błogosławieństwo Ojca św. Franciszka i życzenia od ks. bp Ordyniariusza Jana Wątroby. Homilie wygłosił ks. Infułat Wiesław Szurek. Nawiązując do czytań liturgicznych, które były ze święta Nawiedzenia NMP podkreślił wzniosłość powołania kontemplacyjnego, jako daru Bożego dla poszczególnej osoby i całego Kościoła. Powołanie wizytkowskie porównał do połączonej duchowości ewangelicznych sióstr Marii i Marty. Taka uroczystość jubileuszowa jest wyrazem wdzięczności Bogu za otrzymane łaski, a także okazją do podziękowania Jubilatce za jej długoletnią wierną służbę dla Kościoła i Zakonu. Po homilii Czcigodna Jubilatka odnowiła śluby zakonne. Eucharystię uświetnił chór "Martirius" z parafii Szebnie i siedmioosobowy zespół muzyków instrumentów dętych, w którym grało dwóch siostrzeńców m. M. Adalberty. Matka Maria Adalberta Wojtas urodziła się 24 grudnia 1938 r. Na chrzcie otrzymała imię Antonia.  Jej rodzinną parafią jest Szalowej. Do Zakonu Nawiedzenia NMP w Jaśle wstąpiła 14 października 1965 r. i rozpoczęła postulat dnia 16 października tego roku. Po 6 miesiącach, dn. 24 kwietnia 1966 r.  odbyła się ceremonia obłóczyn, czy otrzymania habitu i imienia zakonnego Maria Adalberta. Po rocznym nowicjacie Siostra M. Adalbeta złożyła śluby czasowe 25 maja 1967 r. Śluby wieczyste złożyła po 3 latach tj. 24 maja 1970 r. W klasztorze pełniła różne funkcje, między innymi była infirmerką, mistrzynią nowicjatu, wielokrotnie wybierana na przełożoną, obecnie pełni tę funkcje ósmą kadencję, przez 18 lat była przewodniczącą Federacji Polsko-Węgierskiej Zakonu Nawiedzenia NMP i należała do Konsulty Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. W latach 2011-2012 była przełożoną sióstr wizytek w Warszawie.strona: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 21 [22][23][24] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010