niedziela, 18 sierpnia 2019
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<<  

HISTORIAPensjonat, ciąg dalszy ...

podejmowały trud pracy wychowawczej dla wyższych idei. To było ich apostolstwo i działalność społeczna. Siostry z miłością i poświęceniem wychowywały dziewczęta do wypełniania zadań chrześcijanki, patriotki, żony i matki. Wychowanki wyczuwały troskę o ich dobro i zżywały się z siostrami. Kilka uczennic wstąpiło do zgromadzenia, inne przez długie lata utrzymywały kontakt z siostrami.

Dziś sprawa wychowania dzieci i młodzieży również leży głęboko w sercach sióstr. Przy kontaktach ze swoimi rodzinami i młodzieżą przychodzącą do rozmównic klasztornych pragną dać świadectwo, że życie ma prawdziwą wartość i szczęście jedynie w odniesieniu do Boga i w zawierzeniu Jego Miłości.

strona: [1] 2 <<<  
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010