niedziela, 18 sierpnia 2019
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<< >>>

HISTORIAOsiedlenie się w Jaśle, ciąg dalszy ...

Przy tej okazji powiedział do księży: "Szczęśliwy jestem nie tylko dlatego, że siostry przyjąłem do swej diecezji, ale i do Swego serca". I rzeczywiście do końca życia dawał tego dowody troszcząc się po ojcowsku o sprawy duchowe i materialne Zgromadzenia.

Kościół i klasztor Stopniowo przyozdabiały nowe figury i obrazy. Na uwagę zasługują te, które przetrwały zawieruchę II wojny światowej. W 1907 roku z inicjatywy ks. kapelana Kwolka ustawiono figurę Matki Bożej na placu przed kościołem. Ze składek wiernych wykonano statuę z kamienia ciosowego, którą poświecono w święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny. W 1945 r. figurę tę wydobyto spod gruzów, odnowiono i ponownie ustawiono na placu kościelnym. W 1909r. pani Hraboszky ofiarowała klasztorowi obraz Objawienia Najświętszego Serca Jezusa św. Małgorzacie Marii namalowany przez Maurycego Desmont. Obecnie znajduje się on w bocznym ołtarzu kościoła. W tym samym roku Siostry otrzymały wierną kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Na zmówienie Michała Piotrowicza, brata s. Józefy Ksawery, wykonał ją malarz Gobiata. Na widok Matki Miłosierdzia z oczu sióstr Wilnianek popłynęły łzy wzruszenia. Obraz ten od początku otoczony jest czcią sióstr i wiernych. W roku 1910 codzien­ne życie zgromadzenia jasielskiego płynęło już uregulowanym trybem. Życie modlitwy stało na mocnym fundamencie. Składało się na nie tylko to co określają obowiązujące przepisy, ale wzbogacane było w praktyki zwyczajowe i okolicznościowe oraz włączanie się w tradycyjne nabożeństwa paraliturgiczne w klasztornym kościele. Trudne przejścia zgromadzenia i brak oparcia o bazę materialną przypominały siostrom,

strona: [1] 2 [3] <<< >>>
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010