niedziela, 18 sierpnia 2019
siostry wizytki w jaśle >> historia
Klasztor Sióstr Wizytek
ul. Klasztorna 12
38-200 Jasło
<<<  

HISTORIAPrzybycie do Polski, ciąg dalszy ...

międzywojennych, by po II wojnie światowej znów je opuścić, tym razem wydaje się, że już na zawsze.

Do Paryża wygnanki wileńskie dotarły 21 marca. Początkowo zatrzymały się u Sióstr Wizytek w pierwszym klasztorze paryskim. 30 września polskie siostry przeniosły się do zakupionego w Wersalu domu. Wkrótce otworzyły pensjonat. Po 35 latach stopniowego rozwoju w Wersalu nad zgromadzeniem znowu zawisły "czarne chmury". Liberalny rząd francuski uformowany w 1898 r. zaczął w szybkim tempie wprowadzać w życie ustawy o wybitnie antyreligijnym charakterze, uderzając szczególnie w księży i zgromadzenia zakonne. Za radą ks. bp. Gox, biskupa Paryża oraz życzliwych im osób, wizytki wersalskie postanowiły wrócić do umiłowanej Ojczyzny i osiąść w Galicji. Wyjeżdżały w trzech grupach, we wrześniu 1901 roku. Zamieszkały w Cieklinie, w wynajętym od ss. Norbertanek dworku. Ks. bp. J.S. Pelczar serdecznie powitał ss. Wizytki w swojej diecezji. Ks. arcybiskup Popiel przekazując jałmużnę od sióstr warszawskich, poddał myśl postawienia krzyża na wykupionej i przeznaczonej pod klasztor "Górce" w Jaśle. Rada ta z zapałem została przyjęta przez Siostry w Cieklinie. Proboszcz w Cieklinie, ks. Mikołaj Dzierżyński ofiarował dwa dęby z parafialnego lasu. Zrobiony z nich krzyż poświęcił w obecności wszystkich sióstr. Siostra kronikarka zanotowała "Krzyż stanął na Górce 18 marca 1902 roku i rozpostarł błogosławione ramiona nad tym miejscem, aby umacniać pokolenia na dalszą martyrologię pisaną temu zgromadzeniu...Mieszkańcy małego wówczas miasta mogli z daleka dostrzegać wznoszący się na ugorzystej Górce krzyż, który wziął w posiadanie to miejsce". Po wybudowaniu klasztoru i zagospodarowaniu terenu miejsce ustawienia krzyża znajduje się w środku ogrodu klasztornego. Obecnie stojący tam krzyż jest już czwartym z kolei, postawionym w 1986 roku. Siostry, będąc w ogrodzie zatrzymują się przy nim na chwilę modlitwy i refleksji. On był tu pierwszy.

strona: [1] 2 <<<  
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Jasło, nr konta: 74 8627 1011 2001 0021 7785 0002
© Copyright DTE 2010